Thuỷ Tâm

Tiêu đề: quyét lúa chạy giông.

Like: 178

Shared: 28

Em chưa biết hạt thóc vàng óng, em biết bông lúa. Nhưng mùa hè năm nay được du lịch về quê ngoại của mẹ em đã được thấy và được tận tay sờ. Lúc trời đổ cơn giông, em đã cùng chị và bố quét thóc đóng bao chạy giông vì lúc đấy ông bà em đang bận gặt ngoài đồng. Mệt nhưng em rất vui.