Thuỷ Tâm

Tiêu đề: Dắt trâu

Like: 159

Shared: 29

Hè của em năm nay thật vui và ý nghĩa. Em được du lịch đến Hương Sơn, Hà Tĩnh- Quê ngoại của mẹ. Lần đầu tiên em được nhìn thấy cảnh gặt lúa, được dắt trâu và cưỡi trâu, được đi bắt cào cào với bố. Em rất vui và nhớ mãi mùa hè năm nay.