Kim Huynh

Tiêu đề: LUNG LINH LUNG LINH 2 TIẾNG GIA ĐÌNH

Like: 1012

Shared: 30

"Con không muốn làm con của ba mẹ nữa!! " sau tiếng thét thất thanh ấy là một tiếng đống cửa rầm vang như sấm chớp. Kể từ dạo ấy đứa bé trong căn nhà ấy như tự kỷ, không còn trò chuyện với những người xung quanh nữa và sống khép mình bởi lẽ trong thế giới của nó chỉ có nó và nó..... và những trò chơi game trên ipad và thế giới của ba mẹ nó là những ngày đi làm đến tối mịt và những tối ba mẹ mải mê với smartphone, với laptop mà không hề có sự trò chuyện lẫn nhau giữa ba mẹ và nó.... Những thiết